Ogrevanje cevovodov

Ogrevanje cevovodov

Ogrevanje proti zmrzovanju

V zimskem obdobju se pojavlja zmrzovanje vode in podobnih tekočih medijev tudi v toplotno izoliranih ceveh. S spremljajočimi grelnimi instalacijami ob cevovodih z minimalno energijo preprečimo zmrzovanje in omogočimo pretočnost cevi tudi ob nizkih temperaturah.

Vzdrževanje temperature tekočih medijev

Toplotne izgube ohlajajo tekoče medije pod želeno temperaturo tudi pri izvedeni toplotni izolaciji cevovodov. Spremljajoče grelne instalacije ob ceveh nadomestijo toplotne izgube in omogočajo nemoten pretok medijev pri želeni temperaturi.

Potrebna ogrevalna moč na tekoči meter cevovoda je odvisna od želene temperature medija, premera cevi, debeline in kvalitete toplotne izolacije in temperature okolice. Instalirana moč grelnikov se določi po tabeli iz našega prospekta GS2009 ali s toplotnim izračunom izgub.

Za izvedbo spremljajočih grelnih instalacij lahko uporabimo po želji naročnika ali po našem nasvetu:

 • klasične grelne kable za različna temperaturna okolja
  tip GD – za obratovanje v okolju do 40°C
  tip GF – za obratovanje v okolju do 200°C
  tip GN – za obratovanje v okolju do 220°C ali
 • samoregulirne grelne kable
  tip HTM, HTL, SR za zaščito pred zmrzovanjem
  tip LTC, LTD za ohranjanje tople vode do 65°C
  tip ELSR-H za obratovanje v okolju do 120°C

Za pravilno delovanje in varnost je pri uporabi uporovnih grelnih kablov obvezna uporaba temperaturnega regulatorja s tipalom na cevovodu za vsak posamezni tokokrog.

Iz tega razloga se večinoma uporabljajo samoregulirni grelni kabli, ki prilagajo izhodno moč glede na temperaturo okolice po celotni dolžini in so lahko krmiljeni s centralnim termostatom.

Zaščita

Vse grelne instalacije so po vsej dolžini cevovodov ozemljene z zaščitnim vodnikom in dodatno varovane pred električnim udarom s samodejnim odklopnikom na diferenčni tok 30 mA.