Ogrevanje žlebov

Ogrevanje žlebov in odtokov meteorne vode

V zimskem času je na strehah ob sneženju pričakovati večje količine snega. Pri debelejši plasti se sneg na strešni površini tali tudi pri zunanjih temperaturah znatno pod 0°C. Sneg je dokaj dober toplotni izolator in zato se takšno taljenje pojavlja tudi pri solidno izoliranih objektih.

Taljenje snega povzročajo tudi sončni žarki, ki prihajajo do izraza predvsem konec januarja in stopnjevano v februarju.

Posledica taljenja snega je pritekajoča voda v žlebove in odtočne cevi, ki pri nizkih temperaturah zmrzne. Nastopijo težave, deformacije in splošne nevarnosti v različnih oblikah:

  • žlebovi se napolnijo z ledom: nastopi preliv v obliki ledenih sveč ali zamakanje na fasado in v notranjost objekta. Teža ledenih blokov povzroča deformacijo žlebov.
  • odtočne cevi lahko popolnoma zaledenijo, odtok vode ni možen, raztezanje ledu povzroči pokanje cevi in nadaljnje zamakanje.
  • v frčadnih žlotah nastane ledena gmota, ki se s pritekanjem vode veča. Voda začne zamakati v objekt, teža ledu lahko poškoduje strešno konstrukcijo.
  • ledene sveče in gmote nad prometnimi središči ogrožajo varnost mimoidočih.

Preventivna vgradnja kabelskih grelnikov v žlebove, žlote in odtočne cevi prepreči opisane nevšečnosti in nevarnosti.

Za izvedbo grelnih instalacij po želji naročnika ali našem nasvetu lahko uporabimo:

  • uporovne grelne kable tip GD ali GL
  • samoregulirne grelne kable tip HTL

Za upravljanje in krmiljenje grelnih instalacij je glede na namen in potrebe na voljo več možnih izvedb:

  • ročno upravljanje s časovnim izklopom
  • stikalni blok s temperaturnim regulatorjem
  • elektronski sklop EM-S s tipali za samodejno delovanje ob prisotnosti snega in ledu.

Zaščita

Vse grelne instalacije so po vsej dolžini ozemljene z zaščitnim vodnikom in dodatno varovane pred električnim udarom s samodejnim odklopnikom na diferenčni tok 30 mA.